Bệnh viện Vinmec: Xạ trị ung thư chuẩn tới từng milimet

Kíp xạ trị Vinmec Central Park cùng với BS Francis Chin Kuok Choon (ngoài cùng bên phải), chuyên gia của ICON chuẩn bị xạ trị sử dụng OSMS cho người bệnh.
Kíp xạ trị Vinmec Central Park cùng với BS Francis Chin Kuok Choon (ngoài cùng bên phải), chuyên gia của ICON chuẩn bị xạ trị sử dụng OSMS cho người bệnh.
Kíp xạ trị Vinmec Central Park cùng với BS Francis Chin Kuok Choon (ngoài cùng bên phải), chuyên gia của ICON chuẩn bị xạ trị sử dụng OSMS cho người bệnh.
Lên top