TIẾP VỤ “BẾN XE TRĂM TỈ ĐỒNG VẮNG KHÁCH, CHỦ ĐẦU TƯ KÊU TRỜI”:

“Bến xe trăm tỉ” thừa số lượng, lãng phí công suất

Ông Trần Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư và Phát triển miền Trung - trao đổi với PV Báo Lao Động về tình hình ế ẩm của bến xe. Ảnh: PV
Ông Trần Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư và Phát triển miền Trung - trao đổi với PV Báo Lao Động về tình hình ế ẩm của bến xe. Ảnh: PV
Ông Trần Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư và Phát triển miền Trung - trao đổi với PV Báo Lao Động về tình hình ế ẩm của bến xe. Ảnh: PV
Lên top