Nghệ An:

Bến xe trăm tỉ đồng vắng khách, chủ đầu tư kêu trời

Cảnh đìu hiu, vắng lặng tại bến xe miền Trung.
Cảnh đìu hiu, vắng lặng tại bến xe miền Trung.
Cảnh đìu hiu, vắng lặng tại bến xe miền Trung.