Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bên trong resort có bể bơi dài 500m ven bờ Vịnh Cam Ranh