46/62 TÀU ĐÓNG THEO NGHỊ ĐỊNH 67 TẠI BÌNH ĐỊNH NỢ QUÁ HẠN:

Bế tắc đòi nợ tàu vỏ thép

Tàu vỏ thép nằm bờ. (Ảnh tư liệu)
Tàu vỏ thép nằm bờ. (Ảnh tư liệu)
Tàu vỏ thép nằm bờ. (Ảnh tư liệu)
Lên top