Bế mạc Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á lần thứ 14

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: TTXVN
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: TTXVN
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: TTXVN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top