Bê bối Khải Silk: Không nên linh động, sự linh động sẽ gây ra tiêu cực

Ông Lê Thế Bảo – Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.
Ông Lê Thế Bảo – Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.
Ông Lê Thế Bảo – Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top