Bẫy cổ phần hóa khi tư nhân cung cấp dịch vụ công

Cần phân loại những dịch vụ có tính độc quyền tự nhiên cao để nhà nước giám sát chặt chẽ.
Ảnh minh họa: HL.
Cần phân loại những dịch vụ có tính độc quyền tự nhiên cao để nhà nước giám sát chặt chẽ. Ảnh minh họa: HL.
Cần phân loại những dịch vụ có tính độc quyền tự nhiên cao để nhà nước giám sát chặt chẽ. Ảnh minh họa: HL.
Lên top