Bầu Thuỵ trúng đậm khi cổ phiếu THD “tăng bằng lần”

Bầu Thụy sắp được mua thêm hơn 75 triệu cổ phiếu THD của Thaiholdings với giá chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi giá trên sàn hiện xấp xỉ 125.000 đồng/cổ phiếu. ẢnhTL
Bầu Thụy sắp được mua thêm hơn 75 triệu cổ phiếu THD của Thaiholdings với giá chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi giá trên sàn hiện xấp xỉ 125.000 đồng/cổ phiếu. ẢnhTL
Bầu Thụy sắp được mua thêm hơn 75 triệu cổ phiếu THD của Thaiholdings với giá chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi giá trên sàn hiện xấp xỉ 125.000 đồng/cổ phiếu. ẢnhTL
Lên top