"Bầu Thuỵ" giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank

Ông Nguyễn Đức Thụy được HĐQT thống nhất bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank. Ảnh LPB
Ông Nguyễn Đức Thụy được HĐQT thống nhất bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank. Ảnh LPB
Ông Nguyễn Đức Thụy được HĐQT thống nhất bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank. Ảnh LPB
Lên top