“Bầu Hiển” ủng hộ 5 tỉ đồng cho quỹ Vì người nghèo Thành phố Hà Nội

Đại diện Tập đoàn T&T Group – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đỗ Quang Hiển đã trao tặng số tiền 3 tỉ đồng cho quỹ Vì người nghèo Thành phố Hà Nội. Nguồn: T&T Group
Đại diện Tập đoàn T&T Group – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đỗ Quang Hiển đã trao tặng số tiền 3 tỉ đồng cho quỹ Vì người nghèo Thành phố Hà Nội. Nguồn: T&T Group
Đại diện Tập đoàn T&T Group – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đỗ Quang Hiển đã trao tặng số tiền 3 tỉ đồng cho quỹ Vì người nghèo Thành phố Hà Nội. Nguồn: T&T Group
Lên top