“Bầu Hiển” tiếp tục hỗ trợ 20 tỉ đồng cho người nghèo bị ảnh hưởng COVID-19

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc T&T Group Đỗ Quang Hiển trong buổi lễ phát động CBNV nhắn tin ủng hộ "Vì người nghèo năm 2019" . Nguồn: T&T
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc T&T Group Đỗ Quang Hiển trong buổi lễ phát động CBNV nhắn tin ủng hộ "Vì người nghèo năm 2019" . Nguồn: T&T
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc T&T Group Đỗ Quang Hiển trong buổi lễ phát động CBNV nhắn tin ủng hộ "Vì người nghèo năm 2019" . Nguồn: T&T
Lên top