Bắt nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai

Ông Trần Quốc Tuấn, Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai
Ông Trần Quốc Tuấn, Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai
Ông Trần Quốc Tuấn, Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai
Lên top