Bất ngờ với kiến nghị “cứu” dự án chăn nuôi bò 4.500 tỷ đang đổ bể

Cảnh hoang tàn, bỏ không chuồng trại của Dự án chăn nuôi bò Bình Hà hiện nay.
Cảnh hoang tàn, bỏ không chuồng trại của Dự án chăn nuôi bò Bình Hà hiện nay.
Cảnh hoang tàn, bỏ không chuồng trại của Dự án chăn nuôi bò Bình Hà hiện nay.
Lên top