Bất ngờ doanh nghiệp đăng ký vốn 128.000 tỉ đồng, 4 năm không có doanh thu

Không có bất cứ thông tin nào về Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu tại số 143 Trích Sài. Ảnh Minh Phong.
Không có bất cứ thông tin nào về Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu tại số 143 Trích Sài. Ảnh Minh Phong.
Không có bất cứ thông tin nào về Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu tại số 143 Trích Sài. Ảnh Minh Phong.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top