Bắt giữ, tiêu hủy gần 300kg thịt lợn tím tái, không rõ nguồn gốc

240kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có biểu hiện ôi thiu được nhập lậu để bán ra thị trường. Ảnh: QLTT
240kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có biểu hiện ôi thiu được nhập lậu để bán ra thị trường. Ảnh: QLTT
240kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có biểu hiện ôi thiu được nhập lậu để bán ra thị trường. Ảnh: QLTT
Lên top