Bắt giữ, tiêu hủy 5 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu