Bắt giữ, tiêu hủy 40.000 con gia cầm giống nhập lậu trên đường tiêu thụ

40.000 con gia cầm giống nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT
40.000 con gia cầm giống nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT
40.000 con gia cầm giống nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT
Lên top