Bắt giữ hàng nghìn sản phẩm hàng hóa vi phạm quyền được bảo hộ

Lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý số lượng hàng hóa lớn vi phạm. Ảnh: QLTT
Lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý số lượng hàng hóa lớn vi phạm. Ảnh: QLTT
Lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý số lượng hàng hóa lớn vi phạm. Ảnh: QLTT
Lên top