Bắt giữ hàng chục nghìn điếu thuốc lá điện tử và sản phẩm "bóng cười"

Hàng chục nghìn thiết bị làm bóng cười và thuốc lá điện tử bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT
Hàng chục nghìn thiết bị làm bóng cười và thuốc lá điện tử bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT
Hàng chục nghìn thiết bị làm bóng cười và thuốc lá điện tử bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT
Lên top