Bắt giữ 350kg mực khô nghi nhập lậu từ Trung Quốc

350kg mực khô nghi nhập lậu từ Trung Quốc bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: QLTT
350kg mực khô nghi nhập lậu từ Trung Quốc bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: QLTT
350kg mực khô nghi nhập lậu từ Trung Quốc bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: QLTT
Lên top