Bắt giữ 3,3 tấn hàng hóa là nầm lợn hỏng mốc đang trên đường tiêu thụ

3,3 tấn hàng hóa là nầm lợn có dấu hiệu mốc, hỏng đang trên đường tiêu thụ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT
3,3 tấn hàng hóa là nầm lợn có dấu hiệu mốc, hỏng đang trên đường tiêu thụ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT
3,3 tấn hàng hóa là nầm lợn có dấu hiệu mốc, hỏng đang trên đường tiêu thụ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT
Lên top