Bắt giữ 1.400 sản phẩm hàng hóa nghi nhập lậu

Hàng hóa nghi nhập lậu bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, thu giữ. Ảnh: QLTT
Hàng hóa nghi nhập lậu bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, thu giữ. Ảnh: QLTT
Hàng hóa nghi nhập lậu bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, thu giữ. Ảnh: QLTT
Lên top