Bất động sản phía Tây: “Khẩu vị đắt giá” của giới nhà giàu Hà Thành

Giới nhà giàu Hà Thành “đóng góp” công sức lớn để duy trì “sức nóng” cho bất động sản phía Tây. Nguồn: BRG
Giới nhà giàu Hà Thành “đóng góp” công sức lớn để duy trì “sức nóng” cho bất động sản phía Tây. Nguồn: BRG
Giới nhà giàu Hà Thành “đóng góp” công sức lớn để duy trì “sức nóng” cho bất động sản phía Tây. Nguồn: BRG
Lên top