Bất chấp lệnh phạt, một số garage ôtô ở Hà Nội vẫn nhận "chế" đèn

Kiểm định hệ thống đèn chiếu sáng xe tại trung tâm đăng kiểm 2903S.
Kiểm định hệ thống đèn chiếu sáng xe tại trung tâm đăng kiểm 2903S.
Kiểm định hệ thống đèn chiếu sáng xe tại trung tâm đăng kiểm 2903S.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM