Bất chấp khuyến cáo, xe chở nông sản vẫn đổ về các cửa khẩu

Giao thương cửa khẩu biên giới: Bộ Công Thương đề nghị ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID- 19.
Giao thương cửa khẩu biên giới: Bộ Công Thương đề nghị ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID- 19.
Giao thương cửa khẩu biên giới: Bộ Công Thương đề nghị ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID- 19.
Lên top