Bất chấp giá 13 nhóm hàng giảm, chỉ số giá XK hàng hóa tăng 0,9%

Giá gỗ và các sản phẩm từ gỗ XK tăng 0,16% so với quý trước. Ảnh: Kh.V
Giá gỗ và các sản phẩm từ gỗ XK tăng 0,16% so với quý trước. Ảnh: Kh.V
Giá gỗ và các sản phẩm từ gỗ XK tăng 0,16% so với quý trước. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top