Bất chấp dịch, TPHCM thu ngân sách gần 1.800 tỉ đồng mỗi ngày

TPHCM thu ngân sách đạt gần gần 1.800 tỉ đồng mỗi ngày.  Ảnh: Anh Tú
TPHCM thu ngân sách đạt gần gần 1.800 tỉ đồng mỗi ngày. Ảnh: Anh Tú
TPHCM thu ngân sách đạt gần gần 1.800 tỉ đồng mỗi ngày. Ảnh: Anh Tú
Lên top