Bất chấp dịch COVID-19, doanh thu bán lẻ vẫn tăng 5,49%

Thống kê cho thấy, doanh thu bán lẻ từ dịch vụ tiêu dùng tăng trong 2 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Thống kê cho thấy, doanh thu bán lẻ từ dịch vụ tiêu dùng tăng trong 2 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Thống kê cho thấy, doanh thu bán lẻ từ dịch vụ tiêu dùng tăng trong 2 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top