Bất chấp cú sốc ngắn hạn, triển vọng dài hạn của Việt Nam vẫn tích cực

Các doanh nghiệp mong muốn đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine để ổn định sản xuất kinh doanh. 
Ảnh minh họa: Vũ Long.
Các doanh nghiệp mong muốn đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine để ổn định sản xuất kinh doanh. Ảnh minh họa: Vũ Long.
Các doanh nghiệp mong muốn đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine để ổn định sản xuất kinh doanh. Ảnh minh họa: Vũ Long.
Lên top