Bất chấp COVID-19, xuất khẩu gỗ đạt 12,5 tỉ USD, tăng 15,6%

Xuất khẩu gỗ đạt gần 12,5 tỉ USD vào cuối năm 2020. Ảnh: Hương Quỳnh
Xuất khẩu gỗ đạt gần 12,5 tỉ USD vào cuối năm 2020. Ảnh: Hương Quỳnh
Xuất khẩu gỗ đạt gần 12,5 tỉ USD vào cuối năm 2020. Ảnh: Hương Quỳnh
Lên top