Bất chấp COVID-19, CPI 9 tháng đầu năm ở Cần Thơ tăng 3,5%

Lên top