Bật cao chót vót, giá USD sát đỉnh 1 năm, giá vàng liên tục bị bán tháo

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng vọt áp sát đỉnh 12 tháng. Giá vàng giảm. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng vọt áp sát đỉnh 12 tháng. Giá vàng giảm. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng vọt áp sát đỉnh 12 tháng. Giá vàng giảm. Ảnh TL
Lên top