Bắt buộc người bán hàng phải xuất hóa đơn cho người mua

Khi giao dịch mua bán, người bán bắt buộc phải có hóa đơn. Ảnh:  M.H
Khi giao dịch mua bán, người bán bắt buộc phải có hóa đơn. Ảnh: M.H
Khi giao dịch mua bán, người bán bắt buộc phải có hóa đơn. Ảnh: M.H
Lên top