Bắt buộc kê khai danh tính khi dùng ví điện tử: Lo thông tin cá nhân lộ lọt và sử dụng sai mục đích

Người dùng ví điện tử lo ngại thông tin cá nhân bị lộ lọt và bị sử dụng sai mục đích. Nguồn: MOCA
Người dùng ví điện tử lo ngại thông tin cá nhân bị lộ lọt và bị sử dụng sai mục đích. Nguồn: MOCA
Người dùng ví điện tử lo ngại thông tin cá nhân bị lộ lọt và bị sử dụng sai mục đích. Nguồn: MOCA
Lên top