Bảo Việt đạt 2 giải ASRA và ra mắt Smart Annual Report 4.0

Bảo Việt phát hành báo cáo thông minh ứng dụng các công nghệ tiên tiến (Smart Report 4.0, Power BI, Digital platform).
Bảo Việt phát hành báo cáo thông minh ứng dụng các công nghệ tiên tiến (Smart Report 4.0, Power BI, Digital platform).
Bảo Việt phát hành báo cáo thông minh ứng dụng các công nghệ tiên tiến (Smart Report 4.0, Power BI, Digital platform).
Lên top