Bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản gắn với quy hoạch bảo tồn biển

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: TS
Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: TS
Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: TS
Lên top