Bảo vệ môi trường: Tiêu chí quan trọng xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hà Tĩnh chú trọng vấn đề bảo vệ  môi trường. Ảnh:  Báo Hà Tĩnh
Xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hà Tĩnh chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hà Tĩnh chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Lên top