Bão tố triền miên, EVNNPC vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ

Lên top