Bão số 7 Kammuri vào biển Đông, khẩn trương các biện pháp ứng phó, cứu nạn

Vị trí và hướng đi của bão số 7 Kammuri. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 7 Kammuri. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 7 Kammuri. Ảnh: NCHMF
Lên top