Bão số 7 có đe dọa an toàn hồ đập thuỷ điện?

Lên top