Bão số 3 khiến trên 294.000 hộ mất điện

Bão số 3 quật đổ cây, gây mất điện trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội). Ảnh: Tô Thế
Bão số 3 quật đổ cây, gây mất điện trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội). Ảnh: Tô Thế
Bão số 3 quật đổ cây, gây mất điện trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội). Ảnh: Tô Thế
Lên top