Bảo quản sau thu hoạch yếu kém, sẽ còn tái diễn cảnh giải cứu nông sản

Ứng dụng công nghệ 4.0 góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Ảnh minh họa.
Ứng dụng công nghệ 4.0 góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Ảnh minh họa.
Ứng dụng công nghệ 4.0 góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Ảnh minh họa.
Lên top