Bao nhiêu người giữ số chuyển mạng trong ngày đầu tiên?

Kết thúc ngày cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số đầu tiên chỉ có 300 thuê bao đăng ký. Ảnh: PV
Kết thúc ngày cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số đầu tiên chỉ có 300 thuê bao đăng ký. Ảnh: PV
Kết thúc ngày cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số đầu tiên chỉ có 300 thuê bao đăng ký. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top