Báo lỗ, Grab, Uber và taxi truyền thống cùng bị thanh tra thuế

Ảnh KH.
Ảnh KH.