Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Báo lãi đột biến tăng gấp 13 lần, Quốc Cường Gia Lai đang “giấu” thông tin?