Bảo hộ ngành mía đường trong nước trước "cơn lốc" đường nhập ngoại

Việc áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đã tăng khả năng cạnh tranh của ngành mía đường trong nước. Ảnh: Trần Lưu
Việc áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đã tăng khả năng cạnh tranh của ngành mía đường trong nước. Ảnh: Trần Lưu
Việc áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đã tăng khả năng cạnh tranh của ngành mía đường trong nước. Ảnh: Trần Lưu
Lên top