Bảo hiểm xe máy bán đại hạ giá: Bộ Tài chính nói gì?

Trên các diễn đàn mạng xuất hiện nhiều bài đăng bán bảo hiểm xe máy với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh chụp màn hình.
Trên các diễn đàn mạng xuất hiện nhiều bài đăng bán bảo hiểm xe máy với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh chụp màn hình.
Trên các diễn đàn mạng xuất hiện nhiều bài đăng bán bảo hiểm xe máy với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh chụp màn hình.
Lên top