Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam giữ vững tôn chỉ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Đại học Thái Nguyên. Ảnh: BHTG
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Đại học Thái Nguyên. Ảnh: BHTG
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Đại học Thái Nguyên. Ảnh: BHTG
Lên top