Bảo hiểm Hàng không sắp lên UPCOM, hơn 50% vốn đang cầm cố tại ABBank

Nợ phải trả của VNI cao gấp đôi vốn chủ sở hữu, hơn 50% vốn đang bị cầm cố tại ABBank.
Ảnh minh họa: HL.
Nợ phải trả của VNI cao gấp đôi vốn chủ sở hữu, hơn 50% vốn đang bị cầm cố tại ABBank. Ảnh minh họa: HL.
Nợ phải trả của VNI cao gấp đôi vốn chủ sở hữu, hơn 50% vốn đang bị cầm cố tại ABBank. Ảnh minh họa: HL.
Lên top